V. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ

V. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ

При какви условия мога да върна продукт?

Могат да се върнат продукти след направен отказ, ако тези са в същото състояние, в коeто са били доставени: стоките не трябва да са повредени, замърсени, изпрани, променяни или носени (освен да бъдат премерени), всички етикети или обозначения трябва да са на местата си, а придружаващите стоките аксесоари и документи трябва да придружават върнатите стоки.
Продукти могат да бъдат върнати и в случай на рекламация.

Адрес за връщане: Сграда City Offices, шосе Олтеницей нимер 2, Сектор 4, Букурещ, пощенски код: 041312 на вниманието на отдел Обслужване на клиенти телефон 02 492 51 93.

Клиентът има право да се откаже от поръчката/договора по следните начини: телефон, имейл, facebook, формуляр за връзка, формуляр за връщане).

Клиентът няма право на отказ при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (бельо, бански, чорапи, чорапогащи и др.).

Съгласно Закона за защита на потребителите, връщането на продукти във връзка с отказ от договора се прилага само при физическите лица, юридическите лица нямат право да се откажат от договора, законът се прилага само по отношение на физическите лица, които са потребители по смисъла на определенията в него.

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок.

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

Продуктите се връщат по следните условия:

I случай: Връщане - лични причини
Клиентът връща продукти или част от поръчка поради лични причини:
- „не ми харесва продукта“
- „осъзнах, че харесвам друго нещо“
- „осъзнах, че съм поръчал друг размер“
- „осъзнах, че съм поръчал друг цвят“
всякаква друга причина, която не представлява грешка от страна на „ПЕ ПЕ ТЕ ПРИ ПУР ТОА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

Aко клиентът върне част от поръчката по лични причини, „ПЕ ПЕ ТЕ ПРИ ПУР ТОА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД отговаря за възстановяването на сумата до размера на закупените продукти, но не и за транспортните разходи по доставка и връщане на стоките.

Ако клиентът върне цялата поръчка по лични причини, „ПЕ ПЕ ТЕ ПРИ ПУР ТОА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД отговаря за възстановяването на общата стойност на фактурата, включително и транспортните разходи за доставка без транспортните разходи по връщане на продуктите.

II случай: Дефект, Грешка
Клиентът връща продукти или част от поръчка поради наша вина:
- изпратеният продукт има фабричен или друг дефект;
- изпратеният продукт не е този, който е бил поръчан (изпратили сме друг продукт/размер/цвят);
- други;

Молим Ви, да ни извините за неудобството. „ПЕ ПЕ ТЕ ПРИ ПУР ТОА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД отговаря да възстанови цялата сума за поръчаните продукти както и за транспортните разходи за връщане.

Ако клиентът е получил част от поръчката с дефект/друг продукт различен от този поръчан, съответно цялатапоръчка с дефекти/други продукти различни от тези поръчани, и желае да върне цялата поръчка, тогава „ПЕ ПЕ ТЕ ПРИ ПУР ТОА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД отговаря да възстанови цялата стойност на фактурата, както и транспортните разходи за връщане на продукти.

В случай на неспазване на по-горните условия, „ПЕ ПЕ ТЕ ПРИ ПУР ТОА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД си запазва правото да не приеме връщането на продукта.

Попълване на фомуляр за връщане на продукт / отказ на договор

В този формуляр се попълват следните данни: име, фамилия, имейл адрес, телефон, адрес на потребителя и ИД номер на поръчката или код ариткул.

При „ИД номер на поръчката / код артикул“ трябва да се попълни с:
- номер на поръчката в случай, че желаете изцяло да върнете поръчката. (Например ORDER0000012345 – можете да го откриете във фактурата, която сте получили от нас, както и в имейла за потвърждаване на поръчката Ви)
- код на продукт в случай, че желаете да върнете само един или само част от продуктите от поръчката. (Например A00012345-01-БЯЛ - можете да го откриете във фактурата, която сте получили от нас, както и в имейла за потвърждаване на поръчката Ви)

При „Тема“ трябва да изберете Отдел Връзки с клиенти.
При „Съобщение“ трябва да попълните данните по Вашата сметка, като IBAN номер, име и фамилия на титуляра на сметката, както и ЕГН на титуляра. Възстановяването на сумата се осъществява чрез банков превод.

Умоляваме Ви да проверите внимателно попълнените данни и след това да кликнете върху бутон „Изпрати“

Формуляр за връщане

Как мога да върна продукт?

Връщането на продукт трябва задължително да отговаря на условията на една от двете изброени по-горе точки от раздел “При какви условия мога да върна продукт”?

Внимание! Фирма „ПЕ ПЕ ТЕ ПРИ ПУР ТОА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД приема връщане на продукти чрез всякакви превозни средства поискани от клиент, ако те се вписват в Първия случай.

Фирмата, с която работим за връщане на продукти, които се вписват във Втория случай е куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС.

В случай, че клиентът желае да върне продукта с други/различни превозни средства вместо със ЕКОНТ ЕКСПРЕС, „ПЕ ПЕ ТЕ ПРИ ПУР ТОА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД си запазва правото да не възстанови сумата за транспортните разходи за връщане на продукти, съгласно ЗЗП.

Подготвяне на колет

За да приемем връщането на продукти при отказ, трябва да се уверите, че продуктите, които сте поставили в колета са в същото състояние, в което са били доставени, включително техните аксесоари. Необходимо е те да нямат следи от употреба, всички етикети или обозначения да са на местата си, да нямат повреди, да бъдат приложени всички документи (оригинали или копия), които са били изпратени.

Как да получа парите си обратно?

„ПЕ ПЕ ТЕ ПРИ ПУР ТОА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД предлага възстановяване на сума чрез банков превод. Сумите се възстановяват веднага след получаване на върнатата поръчка или след като потребителят представи доказателство, че е изпратил стоките обратно. В случай на рекламация, сумите се възстановяват в срока за решаване на рекламации.

За възстановяване на парите е необходимо да ни съобщите IBAN номер на банкова сметка, титуляр по сметката и обслужваща банка. Моля, уверете се, че данните, използвани в акаунта Ви в сайта съответстват на тези, предоставени относно банковата сметка.
В случай, че не разполагате с банкова сметка на Ваше име, можем да възстановим парите Ви чрез пощенски запис, като за целта трябва да ни предоставите точните си три имена, адрес и пощенски код в страната.