РЕКЛАМАЦИИ/ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЕКЛАМАЦИИ/ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Вашето мнение е важно за нас!
За рекламации, предложения и въпроси не се колебайте да се свържете с нас по имейл, на адрес: sales@ppt.bg или попълнете формата за контакт по-долу с тема: Административен отдел


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         На основание Наредба за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки (Обн. ДВ бр. 48 от 13 юни 2006г.) във връзка със Заповед № 1066/22.11.2017г., Заповед № 1067/22.11.2017г., Заповед № 1068/22.11.2017г., Заповед № 1069/22.11.2017г., Заповед № 1066/22.11.2017г., Заповед № 1070/22.11.2017г., Заповед № 1071/22.11.2017г. и Заповед № 1072/22.11.2017г. на председателя на Комисия за защита на потребителите

 

         Дружеството „Пе Пе Те При Пур Тоа България“ ЕООД с ЕИК 203602310, представлявано от Максим Иванов Иванов в качеството си на прокурист изтегля от пазара поради несъответствие с изискванията на стандарт БДС EN 14682:2015 следните два модела детски обувки:

  1. Детско яке, марка „KWS”, с функционални връзки в областта на врата (качулката), в лилав цвят, със сваляща се качулка, арт. № А00030445;
  2. Детско яке, марка „KWS”, с функционални връзки в областта на врата (качулката), в зелен цвят, със сваляща се качулка, арт. № А00030444;
  3. Детски спортен екип от две части, марка „KWS”, с функционални връзки в областта на талията, в син цвят, с надпис на латиница на горнището „SOCCER”, арт. № А00030331;
  4. Детски спортен екип от две части, марка „KWS”, с функционални връзки в областта на врата, в сив цвят, с надпис на латиница на горнището „CAR RCG MDV”, арт. № А00030337;
  5. Детски спортен екип от две части, марка „KWS”, с функционални връзки в областта на талията, в черен цвят, с надпис на латиница на горнището „SUPER SPORT 65”, арт. № А00030352;
  6. Детски спортен екип от две части, марка „KWS”, с функционални връзки в областта на талията, в оранжево и черно, с надпис на латиница на горнището „HESAODER”, арт. № А00030312;
  7. Детски спортен екип от две части, марка „KWS”, с функционални връзки в областта на врата, в син цвят, с надпис на латиница на горнището „Street Beats”, арт. № А00030330;

 

         Потребителите могат да върнат закупените артукили в срок от 14 дни от публикуване на съобщението (13.12.2017г.) в търговския обект – гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 3