ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ "ПОДАРЪЧЕН ВАУЧЕР ОТ 4 ЛЕВА ПРИ ПОКУПКА НАД 20 ЛЕВА"

 

Период на кампанията: 10 май - 10 юни 2018 г.

Раздел 1. ОРГАНИЗАТОР ЗА ПРОМОЦИЯ

Чл. 1 Организатор на "Подаръчен ваучер от 4 лева при покупка над 20 лева" е компанията „ПЕ ПЕ ТЕ ПРИ ПУР ТОА БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 203602310, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, бул. Джеймс Баучер № 114, офис.Б -2 представлявано от  Максим Иванов Иванов, в качеството си на представител (прокурист).

 

Чл. 2 Настоящите  Официални правила са достъпно безплатно на следния електронен адрес: www.ppt.bg, както и физически в търговските обекти на Организатора.

Раздел 2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Чл. 3 В кампанията "Подаръчен ваучер от 4 лева при покупка над 20 лева " може да участва всеки физическо лице, което е достигнало 18-годишна възраст.

Чл. 4 Участието в кампанията изисква пълно, изрично и недвусмислено познаване и приемане на настоящите официални правила.

Чл. 5 Организаторът си запазва правото да изменя настоящите правила по всяко време и измененията ще влязат в сила след публикуването им на www.ppt.bg .

Раздел 3. ПЕРИОД И МЯСТО НА РАЗВИТИЕ

Чл. 6 Кампанията "Подаръчен ваучер от 4 лева при покупка над 20 лева " започва от 10 май 2018, 08:00ч. (включително) и продължава до 10 юни 2018, 19:30ч. (включително) в мрежата магазини на Организатора на територията на България.

Чл. 7 Промоционалната кампания не се провежда в онлайн магазина на Организатора, на www.ppt.bg.

Раздел 4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

Чл. 8 Всяко лице, закупило стоки от търговските обекти на Организаторана стойност над 20.00 лева през периода от 10.05.2018, 08:00ч. (включително) до 27.05.2018, 19:30ч. (включително), получава ваучер за покупки на стойност 4.00 лева. Подаръчният ваучер може да се използва през периода от 28.05.2018, 08:00ч. (включително) до 10.06.2018, 19:30ч. (включително) за пазаруване в търговските обекти на Организатора. Подаръчният ваучер може да се използва само в издаващия магазин.

Чл. 9 Ваучерът за подарък се издава от фискалния принтер на касовия апарат, след като е получен фискалния бон за за покупка на стойност над 20.00 лева.

Чл. 10 Ваучерът за подарък не може да бъде разменян за пари или за друга стока или услуга.

Чл. 11 Подаръчният ваучер може да бъде използван единствено след предстаевянето му заедно с фискалния бон за направената покупка на стойност над 20.00 лева. Подаръчният ваучер бива прибран от служителя бна каса в търговските обекти на Организатора, а фискалният бон след поставяне на печат от служителя на каза се връща на клиента.

 

За Организатора:

..................................

(Максим Иванов Иванов)