ДАННИ ЗА КОНТАКТ

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Наименование:
Пе Пе Те При Пур Тоа България ЕООД
Адрес:
София 1407, кв. Лозенец, бул. "Джеймс Баучер" 114, офис Б-2
ЕИК:
203602310
Телефон:
0877467305
Имейл:
sales@ppt.bg
Защита На Личните Данни:
dpo@ppt.bg

Данни за контакт при връщане на продукти

Наименование:
Прецури Пентру Тине СРЛ
Адрес:
Сграда City Offices, шосе Олтеницей, номер 2, ет. 1, сектор 4, Букурещ 041312, Румъния
ЕИК:
RO 19159270
№ Търг. рег.:
J40/17601/2006
Номер КЗЛД:
419636
Телефон:
0877467305
Имейл:
sales@ppt.bg